Nástroje pro usnadnění přístupu

  • Okrašlovací spolek Lednice
Členská schůze OSL

Členská schůze OSL

5. únor 2022

V sobotu 5. února proběhla další výroční členská schůze Okrašlovacího spolku Lednice. Kromě tradičních záležitostí, které musí výroční schůze  projednat (schválení zprávy o hospodaření, stanovení výše členských příspěvků na následující rok, schválení plánu činnosti apod.), jsme řešili i mnoho dalších záležitostí. Pro následující dvouleté období byl zvolen výbor v dosavadním složení (předsedkyně Klára Rothscheinová, místopředseda Jaroslav Martinek, pokladník Mgr. Lucie Krejzová). Přijali jsme 2 nové zájemce o členství ve spolku, aktualizovali a doplnili stanovy i schválili opětovné zapojení spolku do komunálních voleb. O plánech naší činnosti v letošním roce vás budeme podrobněji informovat v odkaze "Připravujeme - pozvánka na akce".