Nástroje pro usnadnění přístupu

  • Okrašlovací spolek Lednice

    Okrašlovací spolek Lednice

    Sdružuje občany, kteří se chtějí aktivně zapojit do rozvoje a zkrášlování Lednice a Nejdku, ochraně jejích památek, kulturních i přírodních hodnot v obci i jejím okolí.

  • Okrašlovací spolek Lednice

    Okrašlovací spolek Lednice

    Sdružuje občany, kteří se chtějí aktivně zapojit do rozvoje a zkrášlování Lednice a Nejdku, ochraně jejích památek, kulturních i přírodních hodnot v obci i jejím okolí.

O nás

Prostřednictvím pořádání kulturních akcí, obnovováním a udržováním místních tradic, osvětovou, kulturní a ekologickou činností chceme napomáhat vytvářet vztah k místu, kde žijeme, a za které cítíme spoluodpovědnost.

Okrašlovací spolek Lednice

Z naší činnosti

Ledničané i přespolní opět uklízeli Lednici

Ledničané i přespolní opět uklízeli Lednici

Úklidy Lednice
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří v sobotu 1. dubna dorazili na akci “Ukliďme Lednici” a nasbírali dva plné vozíky odpadků. Pomohli tak ke splnění jednoho z cílů této celorepublikové akce - abychom se naučili nebýt bezohlední k životnímu prostředí a okolí, ve kterém vyrůstáme. Poděkování patří i těm, kteří nečekají na vyhlášení úklidové a...
XIII. Svatohubertská mše 2022

XIII. Svatohubertská mše 2022

Svatohubertské mše
     
Členská schůze OSL

Členská schůze OSL

Členské schůze
V sobotu 5. února proběhla další výroční členská schůze Okrašlovacího spolku Lednice. Kromě tradičních záležitostí, které musí výroční schůze  projednat (schválení zprávy o hospodaření, stanov...
Webové stránky o historii i současnosti kroje v Lednici spuštěny

Webové stránky o historii i současnosti kroje v Lednici spuštěny

Lednický kroj
Po dvouletém sběru materiálů, pátrání v archivech, muzeích i terénním výzkumu mezi pamětníky, představuje Okrašlovací spolek Lednice studii o historii a vývoji lidového oděvu v Lednici. J...
XII. Svatohubertská mše

XII. Svatohubertská mše

Svatohubertské mše
Je to již 15 let, co byla Ing. Rothscheinem obnovena tradice Svatohubertských mší u lesní kaple Sv. Huberta, které zde probíhaly již za Liechtenštejnů. Dnes tuto tradiční akci každoročně organizuje...